• Kommende arrangementer
  • 10.11.2021 09:00-12:00
    * Samling for toppledere og kommunikasjonsledere Norges varemesse
  • 11.11.2021 09:00-12:00
    * Fremtidens ledere i BAE-næringen Norges varemesse
  • Gjennomførte arrangementer
  • 21.04.2021 09:00-10:30
    * Digital samling for toppledere og kommunikasjonsledere om hovedfokus for 2021

Samling for toppledere og kommunikasjonsledere